Ti elveszett lelkek

Elveszett lelkek
lépdesnek a járdán,
szárnyalnak lustán,
tompa szellő szárnyán.

Elveszett lelkek
áznak lenn a parton,
rojtos ernyőmet
némán odatartom.

Elveszett lelkek
éneklik a daluk,
felröppen az égbe
megfáradt jajszavuk.

Elveszett lelkek
szívetek de szép is,
elveszett lélek
volnék tán még én is.

Elveszett lelkek
eliramló napok,
elveszett lelkek
kacagva sírjatok!

2019. október 1. Budapest, Báthory utca